Catholic Momoyama

Thánh Lễ Tiếng ViệtVitnamese Mass

Chi tiết
Ngày giờ Chủ nhật Ngày 15 tháng 11
Thời gian
  • 3:00pm Thánh lễ
Địa điểm Fushimi Catholic Church