Catholic Momoyama

Thánh Lễ Tiếng ViệtVitnamese Mass

Chi tiết
Ngày giờ ngày 5 tháng 2
Thời gian
  • 3:00pm Thánh lễ
Địa điểm Fushimi Catholic Church