Catholic Momoyama

Giờ lễMass

Sunday Mass

Mỗi chủ nhật
Ngày Thời gian Nhận xét
Mỗi chủ nhật 10:30am (Chủ nhật đầu tiên của tháng) Cầu nguyện cho người quá cố

buổi sáng Thánh lễ

buổi sáng Thánh lễ
Ngày Thời gian Nhận xét
Thứ năm 9:30am Fr. Takino
  • giống như chủ nhật Thánh Lễ
  • Vui lòng tham dự Chủ Nhật hoặc Thứ Năm

Dành cho những vị khách đầu tiên

Bất cứ ai cũng có thể tham gia Thánh lễ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng hỏi chúng tôi bất cứ điều gì. Chỉ những người đã được rửa tội trong Giáo hội Công giáo và đã được rước lễ lần đầu mới có thể được rước lễ (bánh). Nếu bạn chưa nhận được phép báp têm Công giáo, bạn có thể giơ hai tay xuống trước mặt Cha và nhận được phước lành của Chúa.

Thông tin khác

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Click here.