Catholic Momoyama

Tin tức và thông tinNews

29 tháng 3 (Chủ nhật) Thánh Lễ Tiếng Việt Fushimi Catholic Church

  • Một đám đông người Việt sẽ được tổ chức tại nhà thờ Fushimi.
  • 1:00pm Nghi Thức Hòa giải Việt-Nhật
  • 3:00pm Thánh lễ

Xem chi tiết

26 tháng 2-Thứ Tư ngày đầu tiên của tuần chay

  • 7:00 am Thánh lễ Ứng dụng tro
  •   

14 Đàng Thánh Giá Việt-Nhật

  • 1 tháng 3 chủ nhật Từ 9:30