Catholic Momoyama

Tin tức và thông tinNews

thánh lễ thường xuyên bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới

Trang đầu

Giúp đỡ thực tập sinh nước ngoài qua SNS và điện thoại

  • Ngày 22 tháng 5, từ 10:00 đến 15:00
  • Giúp đỡ thực tập sinh nước ngoài qua SNS và điện thoại Tư vấn Hotline miễn phí liên quan đến các vấn đề của thực tập sinh
  • Xem chi tiết tại đây

14 Đàng Thánh Giá Việt-Nhật

  • 1 tháng 3 chủ nhật Từ 9:30