Catholic Momoyama

Tin tức và thông tinNews

Không có thánh lễ sáng ngày 25 tháng 9 năm 2019

praying

  • Do sự vắng mặt của cha Sugawara

POPE TẠI NHẬT BẢN

praying

10/13(chủ nhật) Chợ trời

shopping

  • chợ trời nhỏ sau đại chúng

14 tháng 10 10:00 am ngày quốc tế gia đình

international family

Tôi thông tin thường xuyên

  • Vui lòng nộp đơn cho người phụ trách vào Chủ nhật cuối cùng của tháng trước cho ứng dụng cầu nguyện cho dịch vụ tưởng niệm.
  • Chủ nhật thứ tư hàng tháng là ngày phục vụ (dọn dẹp nhà thờ). Cảm ơn sự hợp tác của bạn.

Xem chi tiết