catholic momoyama

2023 tuần ThánhLent & Easter

tuần Thánh

Masses etc
DATE TIME SERVICES PRIEST
NGÀY 22 THÁNG 2 (Thứ tư) 10:30am  Thứ Tư Lễ Tro Fr. Sugawara
NGÀY 26 THÁNG 2 (CHỦ NHẬT) 9:30am Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay Fr. Sugawara
NGÀY 2 THÁNG 4 (CHỦ NHẬT) 10:30am Chủ nhật Lễ Lá Fr. Takino
NGÀY 6 THÁNG 4 (Thứ năm) 9:30am Thứ Năm Tuần Thánh Fr.Sugawara
NGÀY 7 THÁNG 4 (Thứ sáu) 15:00(3:00pm) Thứ Sáu Tuần Thánh Sr. Rosa
NGÀY 8 THÁNG 4 (Thứ bảy) 18:00(6:00pm) Thứ bảy tuần thánh Fr. Sugawara
NGÀY 9 THÁNG 4 (CHỦ NHẬT) 10:30am lễ Phục sinh Fr. Sugawara