momoyama

Việc đình chỉ quần chúng công khai một lần nữa đã được thông báo.Updated Jan 29 2022

Việc đình chỉ quần chúng đã một lần nữa được gia hạn cho đến khi có thông báo mới.

Giáo phận Công giáo kyoto đã thông báo đình chỉ các thánh lễ và các dịch vụ công cộng khác từ ngày 29 tháng Giêng (SAT) đến 20 tháng Hai (SUN).


Back to News